JAPAN, RUSIJA, KINA – ŠTA VIŠE?

“Da li vam je poznato šta označava oznaka 6F napisana kao #FFFFFF? U informatici? To je bela boja. To je jedina boja koju vidite duž 42.2 kilometara trase preko zaleđenog jezera.”  Japanci zaista rade nešto drugo Znate za one silne vojne vežbe koje održavaju Amerikanci? E, to onda isto urade Korejanci, a onda Rusi. Pa […]

Read More JAPAN, RUSIJA, KINA – ŠTA VIŠE?